Nagrade & pobednički test

Nagrade za dizajn

Neprestani razvoj i poboljšanja su osnova svih poslovnih aktivnosti u kompaniji Miele. Brojne nagrade i priznanja, koja su u mnogo slučajeva ponovo dodeljivana kompaniji Miele tokom godina, dokazuju da je kompanija Miele uspela sa ovakvom strategijom. Ove nagrade se zasnivaju na proverljivim vrednostima ili tehničkim inovacijama.

Saznaj više

Miele nagrade

Neprestani razvoj i poboljšanja su osnova svih poslovnih aktivnosti u kompaniji Miele. Brojne nagrade i priznanja, koja su u mnogo slučajeva ponovo dodeljivana kompaniji Miele tokom godina, dokazuju da je kompanija Miele uspela sa ovakvom strategijom. Ove nagrade se zasnivaju na proverljivim vrednostima ili tehničkim inovacijama.

Saznaj više