Pravna napomena

Pravna napomena

 

© Autorska prava svih Miele d.o.o. internet stranica:

Miele d.o.o.
Balkanska 2
11000 Novi Beograd
Srbija
Tel.: +381-11-22 77 11
Fax: +381-11-22 77 11
E-mail: info@miele.rs

Odgovornost / tehnički upiti

Miele d.o.o.
Balkanska 2
11000 Novi Beograd
Srbija
Tel.: +381-11-22 77 11
Fax: +381-11-22 77 11
E-mail: info@miele.rs


Informacije o Miele d.o.o.    

Kompanija je predstavništvo sa centralom u Gütersloh-u, registrovanoj u sudu Gütersloh-a, HRA 3268.
Odgovorna lica:

Miele Verwaltungs-GmbH, Gütersloh,
Registrovan u sudu Gütersloh-a, HRB 1325.

Zinkann Verwaltungs-GmbH,
Gütersloh, registrovan u sudu Gütersloh-a, HRB 1324.

Kontakt:
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
D-33332 Gütersloh
Postbox
33325 Gütersloh
E-Mail: info@miele.de

Miele bezbednost podataka

Miele ne koristi Vaše lične podatke bez Vašeg znanja

1. Upotreba ličnih podataka

Miele će podatke poput Vašeg imena, adrese, e-mail adrese, broja telefona ili faksa koristiti isključivo u svrhe zbog kojih ste ih dostavili (na primer radi procesuiranja zahteva za katalozima Ili kako bi se procesuirale porudžbine). Podaci se koriste radi informisanja i usluga, u skladu sa Vašim zahtevima i u cilju kontinuiranog unapređenja kvaliteta naše ponude. Vaši lični podaci će se koristiti isključivo unutar Miele grupe i od strane naših partnera ovlašćenih da obrade Vaš zahtev. U cilju zaštite Vaših ličnih podataka, Miele ulaže izuzetne napore. Shodno tome, tokom pretraživanja naše internet stranice, Vaši lični podaci i njihova zaštita će u potpunosti biti u skladu sa propisima države u kojoj je rađena administracija internet stranice.

 2. Tehnologije

Ovaj sajt koristi Google Analytics. Pomenuta Google web-analiza  se koristi radi procene prometa na internet stranici. Ovim se u ime Miele-a sastavljaju izveštaji Vaših web-sajt aktivnosti, a kako bi se omogućilo da Miele unapredi internet sadržaj prema Vašim potrbama. Izvedeno je zahvaljujući IP maskiranju, u anonimnom maniru, koji koristi deo IP adrese. Na taj način je nemoguće doneti zaključak o on-line ponašanju korisnika. Sakupljeni podaci su korisni samo u statističke svrhe i u anonimnoj formi. Google neće koristiti vašu skraćenu IP adresu dovodeći ih u vezu sa ijednim Google podatkom.  Odobrenje za web analizu može biti ukinuto u svakom momentu. Ekstenzija za Vaš pretraživač može biti preuzeta i instalirana od strane Google websajta (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). 

3. Bezbednost

Miele garantuje zaštitu Vaših ličnih podataka od gubljenja, uništavanja, korupcije, manipulacije, neovlašćenog pristupa i neovlašćenog obelodanjivanja.

4. Hyperlink-ovi ka drugim internet stranicama

Upućivanje (takozvani hyperlink-ovi) na Miele internet stranici može Vas povezati na stranice drugih kompanija. Miele ne preuzima odgovornost za sadržaj tih stranica, kao ni za pravilnik o zaštiti podataka istih.

 5. Pitanja bezbednosti podataka

Ukoliko imate pitanja u vezi sa Miele zaštitom podataka, ne ustručavajte se da kontaktirate naš web-master putem info@miele.rs.

6. Dalja unapređenja u internet tehnologijama / strategija zaštite podataka

Naravno da će dalje razvijanje u internet tehnologijiama uticati na našu strategiju zaštite podataka. Ukoliko bude bilo potrebe da modifikujemo naš pravilnik, na ovom sajtu će biti pravovremeno obaveštenje o promenama.

7. Odricanje

Učinjeni su veliki napori kako bi se osigurala tačnost pruženih informacija. Međutim, usled kontinuiranog unapređenja proizvoda, Miele zadržava pravo da bez prethodne najave napravi izmenu opisa proizvoda.

Postavljen je websajt Onlajl rešavanje sporova (Online Dispute Resolution) koji je namenjen da pomogne rešavanju sporova između potrošača i trgovca van suda. Da biste pristupili ovom websajtu molim vas sledite sledeći link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Naša E-mail adresa: info@miele.rs

20 godina

TESTIRANO ZA RADNI VEK OD 20 GODINA

Tokom faze razvoja niže navedenih serija proizvoda, Miele je sproveo ozbiljne testove izdržljivosti simulirajući 20-godišnju prosečnu upotrebu u jednom domaćinstvu. Obim testiranja za svaku testiranu seriju je opisan u nastavku. To ne predstavlja nikakvo osiguranje ili garanciju trajnosti naših proizvoda koji se prodaju na tržištu tokom 20 godina. Bez obzira na ispitivanja tokom faze razvoja, pojedini uređaji mogu zahtevati povremeno servisiranje, popravku ili zamenu osnovnih delova. S tim u vezi, primenjuju se zakonske odredbe o garanciji i - tamo gde je to moguće - dodatne odredbe o garanciji proizvoda u okviru opštih uslova prodaje za Miele proizvod.

MAŠINE ZA PRANJE VEŠA

MIELE je testirao razvojne modele i osnovne komponente tokom razvojne faze mašina za pranje veša serije W 1 (modeli koji se pune spreda) podvrgavajući ih teškim testovima izdržljivosti. Svrha ovih testova kompanije MIELE je da se simulira prosečno korišćenje tokom perioda od 20 godina.
Osnovu za određivanje uslova ispitivanja za test izdržljivosti čine prosečne navike potrošača poznate iz studija i anketa. Kompanija MIELE kao osnovu koristi ukupno 5.000 ciklusa pranja sa različitim programima. To odgovara prosečnom korišćenju od 5 ciklusa pranja nedeljno tokom 50 nedelja godišnje u periodu od 20 godina. Tako izvedeni zahtevi prevedeni su u uslove ispitivanja. Pored preciznih uslova ispitivanja kompanije MIELE, takođe se navodi broj test mašina koje se ispituju da bi se dobili statistički pouzdani rezultati testiranja.
Ispitivanja koje sprovodi kompanija MIELE tokom razvojne faze prate naši zaposleni. Mi evidentiramo odgovarajuće rezultate i vršimo procenu. Serija mašina za pranje veša se ne odobrava sve dok rezultati testiranja ne zadovolje određene kriterijume pouzdanosti za seriju mašina za pranje veša.
MIELE testovi „ekvivalentnog korišćenja tokom 20 godina“ zasnivaju se na sveobuhvatnom konceptu koji je implementiran u uputstvima za upotrebu, uputstvima za laboratorijsko ispitivanje i dodatnim fabričkim standardima. Na osnovu provere ovog koncepta u sklopu studije operativne stabilnosti došlo se do zaključka da je ovaj koncept celovit, da odgovara stanju tehnike i da je ovim pristupom moguće testirati mašine za pranje veša za vek trajanja od 20 godina na osnovu prosečnog korišćenja prosečnog domaćinstva (Fraunhofer Institut, stručnost LBF br. 307049).
Ovo ne predstavlja nikakvo jamstvo ili garanciju izdržljivosti za naše komercijalizovane mašine za pranje veša na 20 godina. Bez obzira na ispitivanja tokom faze razvoja, pojedine mašine mogu zahtevati povremeno servisiranje, popravku ili zamenu osnovnih komponenti. U tom pogledu se primenjuju zakonske odredbe o garanciji i – gde je to primenjivo – dodatne odredbe o garanciji za proizvode u okviru opštih uslova prodaje za Miele proizvode.

MAŠINE ZA PRANJE SUDOVA

Kompanija MIELE je testirala razvojne modele i ključne komponente tokom faze razvoja serija mašina za pranje sudova G 5000 i G 7000 u rigoroznim testovima izdržljivosti. Cilj ovih testova koje  jeste da simulira prosečnu upotrebu tokom perioda od 20 godina.
Osnovu za određivanje uslova ispitivanja za test izdržljivosti čine prosečne navike potrošača poznate iz studija i anketa. Kompanija MIELE kao osnovu koristi ukupno 5.600 ciklusa pranja sa različitim programima. To odgovara prosečnom korišćenju od 5,6 ciklusa pranja sudova nedeljno tokom 50 nedelja godišnje (280 ciklusa) u periodu od 20 godina. Tako izvedeni zahtevi pretočeni su u uslove ispitivanja. Pored preciznih uslova ispitivanja kompanije MIELE, takođe se navodi broj test mašina koje se ispituju da bi se dobili statistički pouzdani rezultati testiranja.
Ispitivanja koje sprovodi kompanija MIELE tokom razvojne faze prate naši zaposleni. Mi evidentiramo odgovarajuće rezultate i vršimo procenu. Serija mašina za pranje sudova se ne odobrava sve dok rezultati testiranja ne zadovolje određene kriterijume pouzdanosti za seriju mašina za pranje sudova.
MIELE testovi „ekvivalentnog korišćenja tokom 20 godina“ zasnivaju se na sveobuhvatnom konceptu koji je implementiran u uputstvima za upotrebu, uputstvima za laboratorijsko ispitivanje i dodatnim fabričkim standardima. Na osnovu provere ovog koncepta u sklopu studije operativne stabilnosti došlo se do zaključka da je ovaj koncept celovit, da odgovara stanju tehnike i da je ovim pristupom moguće testirati mašine za pranje sudova za vek trajanja od 20 godina na osnovu prosečnog korišćenja prosečnog domaćinstva (Fraunhofer Institut, stručnost LBF br. 308595 – ExG, april 2019.).
Ovo ne predstavlja nikakvo jamstvo ili garanciju izdržljivosti za naše tržišne mašine za pranje sudova na 20 godina. Bez obzira na ispitivanja tokom faze razvoja, pojedine mašine mogu zahtevati povremeno servisiranje, popravku ili zamenu osnovnih komponenti. U tom pogledu se primenjuju zakonske odredbe o garanciji i – gde je to primenjivo – dodatne odredbe o garanciji za proizvode u okviru opštih uslova prodaje za Miele proizvode

PLOČE ZA KUVANJE

MIELE je testirao osnovne komponente aspiratora tokom faze razvoja serije podvrgavajući ih teškim testovima izdržljivosti. Svrha ovih testova kompanije MIELE je da se simulira prosečno korišćenje glavnih funkcija aspiratora tokom perioda od 20 godina.
Osnovu za određivanje uslova ispitivanja za test izdržljivosti čine prosečne navike potrošača poznate iz studija i anketa. Kompanija MIELE kao osnovu koristi ukupno 7.000 sati korišćenja sa različitim podešavanjima brzine. To odgovara prosečnom korišćenju od 7 sati nedeljno tokom 50 nedelja godišnje u periodu od 20 godina. Tako izvedeni zahtevi prevedeni su u uslove ispitivanja. Pored preciznih uslova ispitivanja kompanije MIELE, takođe se navodi broj test uređaja koji se ispituju da bi se dobili statistički pouzdani rezultati testiranja.
Ispitivanja koje sprovodi kompanija MIELE tokom razvojne faze prate naši zaposleni. Mi evidentiramo odgovarajuće rezultate i vršimo procenu. Serija aspiratora se ne odobrava sve dok rezultati testiranja ne zadovolje određene kriterijume pouzdanosti za seriju aspiratora.
MIELE testovi „ekvivalentnog korišćenja tokom 20 godina“ zasnivaju se na sveobuhvatnom konceptu koji je implementiran u uputstvima za upotrebu, uputstvima za laboratorijsko ispitivanje i dodatnim fabričkim standardima. Na osnovu provere ovog koncepta u sklopu studije operativne stabilnosti došlo se do zaključka da je ovaj koncept celovit, da odgovara stanju tehnike i da je ovim pristupom moguće testirati glavne funkcije aspiratora za vek trajanja od 20 godina na osnovu prosečnog korišćenja prosečnog domaćinstva (Fraunhofer Institut, stručnost LBF br. 308005 – ExD).
Ovo ne predstavlja nikakvo jamstvo ili garanciju izdržljivosti našeg komercijalizovanog aspiratora na 20 godina. Bez obzira na ispitivanja tokom faze razvoja, pojedini proizvodi mogu zahtevati povremeno servisiranje, popravku ili zamenu osnovnih komponenti. U tom pogledu se primenjuju zakonske odredbe o garanciji i – gde je to primenjivo – dodatne odredbe o garanciji za proizvode u okviru opštih uslova prodaje za Miele proizvode

RERNE

MIELE je testirao osnovne komponente rerne serije H 7000 tokom faze razvoja serije podvrgavajući ih teškim testovima izdržljivosti. Svrha ovih testova kompanije MIELE je da se simulira prosečno korišćenje glavnih funkcija rerne tokom perioda od 20 godina.
Osnovu za određivanje uslova ispitivanja za test izdržljivosti čine prosečne navike potrošača poznate iz studija i anketa. Kompanija MIELE kao osnovu koristi ukupno 2.160 sati korišćenja rerne i ukupno 3.160 sati korišćenja rerne sa funkcijom mikrotalasa u raznim režimima rada. To odgovara prosečnom korišćenju rerne od 108 sati godišnje i korišćenju rerne sa funkcijom mikrotalasa od 158 sati godišnje (108 sati korišćenja rerne i 50 sati korišćenja funkcije mikrotalasa). Osim toga, uzeta su obzir i 3 ciklusa pirolitičkog čišćenja. Tako izvedeni zahtevi prevedeni su u uslove ispitivanja. Pored preciznih uslova ispitivanja kompanije MIELE, takođe se navodi broj test uređaja koji se ispituju da bi se dobili statistički pouzdani rezultati testiranja.
Ispitivanja koje sprovodi kompanija MIELE tokom razvojne faze prate naši zaposleni. Mi evidentiramo odgovarajuće rezultate i vršimo procenu. Serija rerni se ne odobrava sve dok rezultati testiranja ne zadovolje određene kriterijume pouzdanosti za osnovne komponente serije. Osnovne komponente su sve glavne komponente koje su neophodne za pravilno korišćenje odgovarajućih glavnih funkcija proizvoda.
MIELE testovi „ekvivalentnog korišćenja tokom 20 godina“ zasnivaju se na sveobuhvatnom konceptu koji je implementiran u uputstvima za upotrebu, uputstvima za laboratorijsko ispitivanje i dodatnim fabričkim standardima. Na osnovu provere ovog koncepta u sklopu studije operativne stabilnosti došlo se do zaključka da je ovaj koncept celovit, da odgovara stanju tehnike i da je ovim pristupom moguće testirati glavne funkcije proizvoda za vek trajanja od 20 godina na osnovu prosečnog korišćenja prosečnog domaćinstva.
Ovo ne predstavlja nikakvo jamstvo ili garanciju izdržljivosti naših rerni i rerni sa funkcijom mikrotalasa na 20 godina. Bez obzira na ispitivanja osnovnih komponenti tokom faze razvoja, pojedine mašine mogu zahtevati povremeno servisiranje, popravku ili zamenu osnovnih komponenti. U tom pogledu se primenjuju zakonske odredbe o garanciji i – gde je to primenjivo – dodatne odredbe o garanciji za proizvode u okviru opštih uslova prodaje za Miele proizvode

PARNE RERNE

MIELE je testirao osnovne komponente parne rerne serije DG 7000, uključujući i kombinovane proizvode DGC (parna rerna sa funkcijom pečenja) i DGM (parna rerna sa funkcijom mikrotalasa) tokom faze razvoja serije podvrgavajući ih teškim testovima izdržljivosti. Svrha ovih testova kompanije MIELE je da se simulira prosečno korišćenje glavnih funkcija parnih rerni tokom perioda od 20 godina.
Osnovu za određivanje uslova ispitivanja za test izdržljivosti čine prosečne navike potrošača poznate iz studija i anketa. Kompanija MIELE kao osnovu koristi ukupno 2.500 sati korišćenja parne rerne (DG), ukupno 4.700 sati korišćenja parne rerne sa funkcijom pečenja (DGC) i ukupno 3.500 sati korišćenja parne rerne sa funkcijom mikrotalasa (DGM), gde je svaka od njih testirana u raznim režimima rada. To odgovara prosečnom korišćenju parne rerne (DG) od 125 sati godišnje, korišćenju parne rerne sa funkcijom pečenja (DGC) od 235 sati godišnje ili korišćenju parne rerne sa funkcijom mikrotalasa (DGM) od 175 sati godišnje. Tako izvedeni zahtevi prevedeni su u uslove ispitivanja. Pored preciznih uslova ispitivanja kompanije MIELE, takođe se navodi broj test uređaja koji se ispituju da bi se dobili statistički pouzdani rezultati testiranja.
Ispitivanja koje sprovodi kompanija MIELE tokom razvojne faze prate naši zaposleni. Mi evidentiramo odgovarajuće rezultate i vršimo procenu. Serija parnih rerni se ne odobrava sve dok rezultati testiranja ne zadovolje određene kriterijume pouzdanosti za osnovne komponente serije. Osnovne komponente su sve glavne komponente koje su neophodne za pravilno korišćenje odgovarajućih glavnih funkcija proizvoda.
MIELE testovi „ekvivalentnog korišćenja tokom 20 godina“ zasnivaju se na sveobuhvatnom konceptu koji je implementiran u uputstvima za upotrebu, uputstvima za laboratorijsko ispitivanje i dodatnim fabričkim standardima. Na osnovu provere ovog koncepta u sklopu studije operativne stabilnosti došlo se do zaključka da je ovaj koncept celovit, da odgovara stanju tehnike i da je ovim pristupom moguće testirati glavne funkcije proizvoda za vek trajanja od 20 godina na osnovu prosečnog korišćenja prosečnog domaćinstva.
Ovo ne predstavlja nikakvo jamstvo ili garanciju izdržljivosti za naše parne rerne na 20 godina. Bez obzira na ispitivanja osnovnih komponenti tokom faze razvoja, pojedine mašine mogu zahtevati povremeno servisiranje, popravku ili zamenu osnovnih komponenti. U tom pogledu se primenjuju zakonske odredbe o garanciji i – gde je to primenjivo – dodatne odredbe o garanciji za proizvode u okviru opštih uslova prodaje za Miele proizvode

USISIVAČI
Classic C 1, Compact C 1, Compact C 2, Complete C 2, Complete C 3, Blizzard CX 1, Swing H 1, Dynamic U 1

MIELE je testirao modele i osnovne komponente tokom faze razvoja serije električnih usisivača sa kesom (Classic C 1, Compact C 1, Compact C 2, Complete C 2, Complete C 3 i Blizzard CX 1) podvrgavajući ih teškim testovima izdržljivosti. Svrha ovih testova kompanije MIELE je da se simulira prosečno korišćenje tokom perioda od 20 godina.
Osnovu za određivanje uslova ispitivanja za test izdržljivosti čine prosečne navike potrošača poznate iz studija i anketa. Kompanija MIELE kao osnovu koristi ukupno 750 sati korišćenja aparata. To odgovara prosečnom korišćenju od 45 minuta nedeljno tokom 50 nedelja godišnje u periodu od 20 godina. Tako izvedeni zahtevi prevedeni su u uslove ispitivanja. Pored preciznih uslova ispitivanja kompanije MIELE, takođe se navodi broj test uređaja koji se ispituju da bi se dobili statistički pouzdani rezultati testiranja.
Ispitivanja koje sprovodi kompanija MIELE tokom razvojne faze prate naši zaposleni. Mi evidentiramo odgovarajuće rezultate i vršimo procenu. Navedene serije usisivača se ne odobravaju sve dok rezultati testiranja ne zadovolje određene kriterijume pouzdanosti za navedene serije usisivača.
MIELE testovi „ekvivalentnog korišćenja tokom 20 godina“ zasnivaju se na sveobuhvatnom konceptu koji je implementiran u uputstvima za upotrebu, uputstvima za laboratorijsko ispitivanje i dodatnim fabričkim standardima. Na osnovu provere ovog koncepta u sklopu studije operativne stabilnosti došlo se do zaključka da je ovaj koncept celovit, da odgovara stanju tehnike i da je ovim pristupom moguće testirati električne usisivače za vek trajanja od 20 godina na osnovu prosečnog korišćenja u domaćinstvu (Fraunhofer Institut, stručnost LBF br. 307530, januar 2018.).
Ovo ne predstavlja nikakvo jamstvo ili garanciju izdržljivosti navedenih usisivača na 20 godina. Bez obzira na ispitivanja tokom faze razvoja, pojedine mašine mogu zahtevati povremeno servisiranje, popravku ili zamenu osnovnih komponenti. U tom pogledu se primenjuju zakonske odredbe o garanciji i – gde je to primenjivo – dodatne odredbe o garanciji za proizvode u okviru opštih uslova prodaje za Miele proizvode.