Kratak pregled koristi od proizvoda - Sredstva za čišćenje i održavanje uređaja

Održavanje

Miele proizvodi za čišćenje

Savršeni rezultati svaki put

Formula posebno razvijena za Miele uređaje daje pouzdane, savršene rezultate.

Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda

Dodatna oprema

Original Miele Zubehör