Kratak pregled koristi od proizvoda - Dodatna oprema za aspiratore

Karakteristike

Filter za mirise sa aktivnim ugljem

Kuhinja bez neprijatnih mirisa

Efikasno kod apsorpcije mirisa: u režimu recirkulacije mirisi se u potpunosti apsorbuju i neutrališu.

Pogodnost

Optimalna interakcija uređaja i dodatne opreme

Za savršene rezultate

Originalna Miele dodatna oprema posebno je razvijena za Miele kuh. uređaje da bi se zagarantovali savršeni rezult.

Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda

Proizvodi za čišćenje