Kratak pregled koristi od proizvoda - Dodatna oprema za kafe-aparate

Održavanje

Miele proizvodi za čišćenje

Savršeni rezultati svaki put

Formula posebno razvijena za Miele uređaje daje pouzdane, savršene rezultate.

Pogodnost

Optimalna interakcija uređaja i dodatne opreme

Za savršene rezultate

Originalna Miele dodatna oprema posebno je razvijena za Miele uređaje da bi se zagarantovali savršeni rezultati.

Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda

Proizvodi za čišćenje