Nagrade & pobednički test

Nagrade za dizajn

Miele dizajn važi i daje vrednost brendu sa inovacijama, fascinacije i kvaliteta. Dizajn čini naš brend i vidljivim i opipljivim, nudi svestranost i izražava proizvod. Brojne nagrade i priznanja za dizajn su dokaz da Miele uspeva da izrazi svoj stav i vrednost u dizajniranju proizvoda i u ispunjavanju težnjama i očekivanjima kod naših kupaca.

Saznaj više

Miele nagrade

Neprestani razvoj i poboljšanja su osnova svih poslovnih aktivnosti u kompaniji Miele. Brojne nagrade i priznanja, koja su u mnogo slučajeva ponovo dodeljivana kompaniji Miele tokom godina, dokazuju da je kompanija Miele uspela sa ovakvom strategijom. Ove nagrade se zasnivaju na proverljivim vrednostima ili tehničkim inovacijama.

Saznaj više