Održivost

Nachhaltigkeit

Odgovornost


U kompaniji Miele, održivo ophođenje vuče korene iz vrednosti i tradicije kompanije i predstavlja apsolutnu osnovu njenog dugoročnog uspeha. Kompanija Miele je članica organizacije UN za održivost Globalni dogovor (Global Compact) i potpisnica je „Povelje o raznovrsnosti”. Kompanija Miele svake dve godine objavljuje izveštaj o održivosti.

Saznaj više

Podaci o kritičnim supstancama

Podaci o kritičnim supstancama prema članu 33 Evropske uredbe 1907/2006

More on Miele.de/Reach