Postojanost rukovođenja

Management bei Miele

Od svog osnivanja 1899. godine, kompanija je u vlasništvu porodica Miele i Zinkan. Svih 80-ak porodičnih zainteresovanih strana su direktni naslednici jednog od dva osnivača kompanije, Karla Miela i Rajnharda Zinkana.

Obe porodice su angažovane na operativnom upravljanju kompanijom, zajedno sa četiri vanporodična člana odbora, svaki sa svojim portfoliom. Svi izvršni direktori su ravnopravni.

Svi članovi Izvršnog odbora su ravnopravni. S leva na desno: Dr Markus Miele (izvršni direktor i suvlasnik), dr Stefan Breit (tehnologija), dr Akel Kniehl (marketing i prodaja), Rebecca Steinhage (ljudski resursi i korporativni poslovi), dr Reinhard Zinkann (izvršni direktor i Suvlasnik) i Olaf Bartsch (finansije i administracija).