Poslovni razvoj

Geschäftsentwicklung

Poslovni razvoj

Za vreme poslovne 2017/2018 godine koja se završila 30. juna 2018, kompanija je ostvarila obim prodaje od 4.1 bilion €. Ovo pokazuje ras ot 167 miliona eura ili 4.3%. U Nemačkoj, na domaćem tržištu, kompanija je imala profit od 1.21 bilion € (plus 2,4%).
Miele u svetu zapošljava 20.098 lica, 11.225 njih je zaposleno u Nemačkoj (do 30. juna 2018).

Miele Group turnover
Miele Group workforce